First ZEDhub Community Event

On December 8 2022, ZEDhub has organized it’s first Community Event. Together with more than 30 stakeholders, the ZEDhub roadmap and Zero Emission Dredging use cases have been explored and expanded.

Publication posted on website Province of Zuid-Holland:

Een groot aantal belangrijkste spelers uit de binnenvaartsector kwamen vandaag bij elkaar tijdens de eerste bijeenkomst Duurzaam varen en baggeren. In deze cross-over werksessie tussen de roadmaps “Duurzaam Varen”en “ZEDhub” vanuit de Economic Development Board Drechtsteden wordt samen met de Provincie Zuid Holland concreet vormgegeven aan de versnelling van de maritieme energietransitie.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Ik ben ontzettend blij om te zien dat de binnenvaartsector de urgentie voelt en haar verantwoordelijkheid neemt in het verduurzamingsvraagstuk. Veel gehoorde kritiek is de vraag hoe haalbaar alle plannen in werkelijkheid zijn. Maar vandaag laten we opnieuw met elkaar zien dat we gewoon beginnen en dat we stappen kunnen zetten richting Zero Emissie varen en baggeren.”

Binnenvaartondernemer centraal
Vanuit zowel binnenvaart ondernemers als de branchevereniging van de binnenvaart ondernemers, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), is aangegeven dat voor de verduurzaming van de sector er behoefte is aan bijeenkomsten met een praktische en proactieve benadering waarbij de binnenvaartondernemer centraal staat. Om hier invulling aan te geven organiseert de provincie Zuid-Holland een aantal werkbijeenkomsten voor mensen uit de binnenvaart sector, baggersector, overheid, verladers, financiële instellingen, scheepswerven en toeleveranciers. Baljeu: “We brengen graag iedereen in de keten samen. Beleid en uitvoering trekken op deze manier met elkaar op en er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, netwerk en instrumentaria.”

Leren van baggersector
Tijdens de bijeenkomst is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die is opgedaan in het project ClinSh (Europees binnenvaart emissie onderzoek) en de ervaringen die de baggersector heeft opgedaan met (financiële) waardering voor vergroening (met o.a. Milieu Kosten Indicator (MKI)). Na een aantal korte pitches vanuit het bedrijfsleven zijn de aanwezigen op drie thema’s het gesprek met elkaar aangegaan, namelijk: versnelling energietransitie binnenvaart, energiedragers en bunkerinfrastructuur en de Zero Emission Dredging hub. Onder begeleiding van FlatLand Agency is er op deze onderwerpen gesproken over de knelpunten en nagedacht over mogelijke oplossingen. De opbrengst van deze gesprekken moeten een vervolg krijgen in een zogenoemde ‘Community of Practice’, met als doel om concrete stappen te zetten in de verduurzaming van binnenvaartschepen en baggerschepen.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van de Innovatie Roadmap Duurzaam varen Drechtsteden, de roadmap Zero Emission Dredging en de Provincie Zuid Holland. Deze bijeenkomsten sluiten aan bij de Regionale Maritieme agenda en het Nationale Maritiem Masterplan waarbij ingezet wordt op het duurzamer en slimmer maken van de bagger en binnenvaartsector.

Pieter Boersma, Innovatieroadmap Drechtsteden: “Om onze positie op scheepsbouw en maritieme innovatie verder te ontwikkelen zetten we in op samenwerking en economisch perspectief. Een belangrijk initiatief is de ontwikkeling van een “Refit Alliantie”, met als doel het realiseren van een positieve business case op basis van hermotorisering van binnenvaartschepen.”

Zero Emission Dredging Hub
De Zero Emission Dredging Hub heeft al een actieve community waarmee gezamenlijk de transitie naar emissieloos baggeren wordt georkestreerd. Hierbij is het belangrijk om voor partijen uit de gehele waardeketen een win-win te creëren, aldus Arjen de Jong. Middels een transitie roadmap en concrete projecten zorgen we ervoor dat in 2030 emissieloos baggeren mogelijk wordt. Daarvoor worden technische en economische aspecten belicht en is er aandacht voor wet- en regelgeving.

Meer weten over Zero Emission Dredging HUB? Kijk op www.ZEDhub.nl.

Op de website van de EDB lees je meer over de Roadmaps en de Triple Helix samenwerking in de regio Drechtsteden.

Over de bijeenkomsten Duurzame Binnenvaart
De werkbijeenkomst Duurzaam Varen & Baggeren was de eerste bijeenkomst Met deze bijeenkomsten geven we invulling aan de aanbevelingen die staan in het de eindrapportage van CLinSH en het Toekomstonderzoek Binnenvaart (EICB). In de bijeenkomsten, bedoelt voor betrokkenen uit de binnenvaartsector, maken we gebruik van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn in dit project, programma’s en projecten zoals Rh2ine, ZES, City Barge (Kotug), MIRT GVC, en lessons learned vanuit andere sectoren. Jeannette Baljeu: “We willen de energietransitie versnellen en tegelijkertijd toekomstperspectief creëren. We kiezen daarom voor een praktische insteek, waarbij we ons organiseren op de aanwezige kansen in de Provincie Zuid Holland. Het concreet maken van de nodige vervolgstappen, met de stakeholders, zien we als grote meerwaarde en willen we met projecten versterken. De Provincie Zuid-Holland is hier faciliterend, de verbinder van netwerken.”