ZEDhub en Schone Lucht Akkoord organiseren bijeenkomst

23 maart organiseren Schone Lucht Akkoord, Vereniging van Waterbouwers en Zedhub (Zero Emission Dredging Hub) een bijeenkomst over Emissieloos baggeren. Tijdens dit evenement in Duurzaamheidsfabriek Dordrecht, worden uitdagingen, kansen en oplossingen gepresenteerd en besproken.

Het doel van de bijeenkomst is inzicht te bieden in de omvang van de emissies en te behalen milieu- en gezondheidswinst, in de technische mogelijkheden en uitdagingen om emissieloos te baggeren, uitgesplitst naar verschillende wateren, en in de kansen en uitdagingen die dit biedt voor bedrijven en aanbestedende overheden. Daarbij is in het bijzonder de vraag: wat kunnen gemeenten, provincies en waterschappen doen?

Bij baggerwerkzaamheden ontstaan luchtemissies die bijdragen aan stikstofdepositie en zeker nabij gebouwde omgeving ook effect hebben op gezondheid. De sector werkt aan mogelijkheden om baggerprojecten emissieloos uit te voeren. Eerste projecten van waterschappen en gemeenten zijn in uitvoering, en ook Rijkswaterstaat en havenbedrijven werken aan deze ontwikkeling.

Programma en aanmelden