ZEDhub gaat voor emissieloos baggeren in 2030

Het samenwerkingsverband Zero Emission Dredging Hub (ZEDhub), geïnitieerd door Deal Drecht Cities, Van Oord, Boskalis, IHC en Damen, streeft naar emissieloos baggeren in 2030. Coördinator Arjen de Jong vertelt dat de aangesloten partijen een innovatie-roadmap hebben opgesteld, waarbij projecten zorgen voor nieuwe kennis en oplossingen. ‘Door samen te werken, delen we kosten en risico’s, waardoor we de transitie naar emissieloos baggeren sneller kunnen realiseren.’

Een van de ZEDhub-projecten is MENENS (Methanol als Energiestap Naar een Emissieloze Nederlandse Scheepvaart). Hierin werkt een consortium van 22 partijen uit de Nederlandse maritieme sector aan een uitstootvrije scheepvaart. Dat gebeurt door de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen op basis van methanol. Het project heeft een subsidie van € 24 miljoen ontvangen uit het R&D Mobiliteitsfonds van de RVO. ‘Varen op groene methanol levert een enorme verlaging op van de CO2-uitstoot ten opzichte van het huidige gebruik van diesel’, vertelt De Jong. ‘Methanol wordt internationaal bovendien gezien als een van de best implementeerbare schone brandstoffen voor grootschalige toepassing in de scheepvaart. Met het MENENS-project hopen we dan ook een belangrijke stap te zetten op weg naar uitstootvrije scheepvaart en daarmee dus ook naar duurzaam baggeren.’

De 22 partners van het MENENS-project vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte: van reder tot ontwerper en van scheepsbouwer tot (specialistische) toeleverancier. De Jong: ‘In het project werkt ZEDhub aan het ontwikkelen, simuleren, testen en valideren van (hybride) energie- en aandrijfsystemen op basis van groene methanol en andere duurzame energiebronnen. Zo werken we samen toe naar emissieloos baggeren in 2030.’

Read more articles
Founding partners